Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola

OM: 202970
Székhely: 9012 Győr, Kisdobos u. 1-5.
E-mail: titkarsag@petofi-gyor.sulinet.hu
Weblap: www.psamk.sulinet.hu
Intézményvezető: Szilbekné Cseh Györgyi

Pályázatok felhívások:

Határtalanul – Kárpátalja

 Negyedik alkalommal kirándultak a Ménfőcsanaki Petőfi-iskola tanulói a Határtalanul pályázat keretében.  Ezúttal Kárpátalja történelmi és földrajzi szépségeivel ismerkedtek október elején. A csodálatos őszi verőfényben tündöklő Kárpátok láttán megidézték a „Magyarok bejövetelét” arról a fennsíkról (Volóc-tető), ahol Feszty Árpád felállította festősátrát híres körképének elkészítéséhez. A tájban gyönyörködvén felidézték honfoglaló őseink emlékét és közösen elénekelték a Himnuszt. Munkács várában koszorút helyeztek el Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc tiszteletére. Szolyván a „málenkij robot” áldozatairól hallhattak megrázó történeteket az ottani honismereti vezetőtől. Itt is koszorúztak. Tiszakeresztúron a magyar nyelvű testvériskola tanulóival közösen emlékeztek meg a nemzeti összetartozásról és az aradi vértanúkról. Az adományok átadása után a petőfis diákok szeretet- szalagot nyújtottak át a kárpátaljai tanulóknak.  Ezt követően Csetfalvára mentek, ahol a fazsindelyes, fakazettás mennyezetű református majd ökumenikus templomokkal ismerkedtek meg. Névadójuk Petőfi Sándor Kárpátok-béli utazásainak is nyomára bukkantak. A munkácsi várban való tartózkodásának emlékére elhelyezett táblánál elszavalták a Nemzeti Dalt és Ungváron pedig a költő egész alakos szobránál nemzeti színű  szalagos koszorút helyeztek el.

A lélekemelő ötnapos kirándulás, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg, a következő jelmondatot viselte:

„Munkács szép várának kövei peregnek,

Zrínyi Ilonának könnyűi erednek.”

A mellékelt fénykép Munkács várának bejáratánál készült.

A képet és a szöveget beküldte Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezető.

 

 

NTP-TFJ-18 sz. Pályázati beszámoló

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Programjának nyílt pályázatán, melyet „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására” írtak ki, intézményünk az „Aranygrádics táblajáték” című pályázattal 548.000 Ft értékű logikai és táblajátékok beszerzését nyerte el.

A pályázat célja 

A tanulók tágabb körének megismertetése a táblajátékokkal, melyek segítségével motiváltságuk, logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, kommunikációs és tanulási készségeik fejlődnek. A játékok használata a tanórákon és a délutáni foglalkozásokon élményszerűbbé teszi a tanulást, mindenkinek egyénre szabott fejlődést biztosít.

A pályázat során végzett szakmai munka:

A pályázat révén beszerzett játékokat tanórákon, tehetséggondozó szakkörökön, felzárkóztató és szabadidős programokon használtuk 2–8. osztályig. Az alsó és felső tagozaton indított szakkörön külön tematika szerint ismerkedtek a gyerekek a különböző, stratégiai tervezést, kombinatív és logikus gondolkodást fejlesztő játékokkal, azok szabályaival, használatával. A vidám hangulatú szakköri év zárásaként házi versenyeken mérhették össze tanulóink a térbeli gondolkodásuk, számolási készségeik, lényeglátásuk fejlettségét. A játékok lehetőséget adtak egy-egy osztályfőnöki, matematika- és fejlesztőóra, valamint tanulószobai és napközis foglalkozás színesítésére, új barátságok kialakulására. A Karácsonyi vásáron és a Családi napok rendezvényein több szülő és gyermek is szívesen játszott a pályázati pénzből vásárolt játékokkal. A Csengetés iskolaújságban és a Hegyalja nevű újságban megjelent cikkekkel igyekeztünk bemutatni a pályázat tapasztalatait. A jövő tanévben több diákunk játszhat majd ezekkel a játékokkal, miközben okosodik, mert a tantestület több pedagógusa végzett ez irányú speciális képzést a tanév során. 


Petőfisek Petőfi nyomában

Névadónk Petőfi Sándor erdélyi emlékhelyeit kerestük fel a Határtalanul kirándulás keretében. A Ménfőcsanaki-iskola 44 tanulójval és 4 kísérő tanárával megtekintettük a  nagykárolyi kastélyban azt a báltermet, ahol a költő megismerkedett Szendrey Júliával, majd Szatmárnémetiben, a Püspöki Palotában azt az oltárt, ahol örök hűséget fogadott egymásnak a híres szerelmespár. A koltói kastélyba is eljutottunk, ahol az ifjú pár mézesheteit töltötte. Itt született a „Szeptember végén” c. költemény . A vers elszavalása és a rövid megemlékezés után, nemzeti szalagos koszorút helyeztünk el. A Határtalanul kirándulásunk másik kiemelt programja az Arany-Emlékévhez kapcsolódott. Eljutottunk az idei évben megújult Csonka Torony látogatóközpontjába, amely Arany János és családja leggazdagabb tárgyi hagyatékát őrzi és rengeteg eredeti Arany kéziratot mutat be. A Petőfisek szavalatukkal felidézték a Csonka Torony egykori lakójának Toldi Miklósnak az alakját. Majd elsétáltunk a 200 évvel ezelőtt született Arany János szépen rekonstruált szülőházába is.  A további napokban jártunk Nagyváradon az Ady Emlékmúzeumban, megcsodáltuk a szecessziós palotákat és a Szent László Székesegyházban kegyelettel adóztunk a Lovagkirály emléke előtt. Megtekintettük a győri Szent László hermához nagyon hasonló, díszesebb ,de később készült , nagyváradi fejereklyét is. Nagybányán Európa legnagyobb ásványi kiállításában gyönyörködhettünk. Szatmárnémetiben az egykori országgyűlési képviselő Kölcsey Ferenc szobra előtt közösen elénekeltük a Himnuszt. Ellátogattunk két Böjte Házba is. Nagyszalontán az ajándék- átadás után közös énekléssel zártuk a napot. A székelyhídi gyermekotthon lakóinál kevesebb időt töltöttünk, de a kicsi gyerekeknek így is nagy élmény volt látogatásunk.

A Ménfőcsanaki Petőfi Iskola diákjai harmadik alkalommal vettek részt az EMMI támogatásával határon túli kiránduláson, közel 150 tanuló részesülhetett így feledhetetlen történelmi és közösségi élményben.

A kép a nagyszalontai Csonka torony bejáratánál készült.

 


Budapesten jártak a ménfőcsanaki iskola tanulói

A Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola a Színház és Filmművészeti Egyetemmel kötött megállapodás keretében részt vett a tanév folyamán   ”A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című EFOP-os projektben. Így lehetőségük nyílt egy általuk választott budapesti színházi előadás megtekintésére. A választás Toledano: Életrevalók című darabjára esett ,amelyet a Játékszín ad elő.

A megható történet egy különös pár – egy kerekesszére ítélt arisztokratának és ápolójának, a külvárosi szegény negyedben élő, börtönviselt fiatalembernek- az őszinte barátságáról, az előítéletekkel leszámoló kapcsolatáról szól. Egymás elfogadásának tanulságos meséje ez.!40 diák ingyenesen vehetett részt ezen a programon ,amely nagy sikert aratott a tanulók körében.

A színházlátogatásra elkísérte őket Fekete Dóra drámapedagógus, Süveges Jusztínia munkaközösség-vezető és Szilbekné Cseh Györgyi igazgató .


Pénz 7

 A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete országosan 2017. március 6. és 10. között került megrendezésre. A témahéthez iskolánk felső tagozatos osztályi közük 8 csatlakozott.

A Pénz7 e tanévi témája: ”Bankoljunk okosan”. Tanulóink banki szakember előadásában hallottak a bankrendszer kialakulásáról, a pénz szerepéről. Osztályfőnöki órákon pedig csoportmunkában sok érdekes- a bankoláshoz kapcsolódó- feladatot oldottak meg.

 

 

 


A Digitális Témahétről

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

Az 2015/2016-os tanévben óriási siker volt a program: közel 2000 digitális oktatási projekt valósult meg 5000 tanár közreműködésével és 75000 diák részvételével.

A 2016/2017-es tanévben ismét Digitális Témahét volt 2017. április 3. és 7. között.


IRODALOMRÓL MÁSKÉPP

Digitális témahét /Bauer Ildikó/

Projektünk pedagógiai célja a digitális kompetencia és az anyanyelvi kompetencia fejlesztése,valamint  az informatika és a magyar nyelv s irodalom koncentrációs lehetőségei.

A felfedezéses és a más tevékenységbe ágyazott tanulás előnye a motiváltság megerősítése az ismeretek elsajátításának,vagy megerősítésének  folyamatában.

A tanulási tanítási folyamatok fejlesztendő készségei és a kompetenciái között találjuk a kommunikáció. az együttműködés és a csapatmunka ,,az innováció,  a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás erősítését,s mindezek ma, a XXI . században kiemelten érintik az információs műveltség és az IKT műveltség területeit is.

Az információs  műveltség összetevői közé tartozik az a hatékony és eredményes információkeresés, az a kritikus értékelés, amely segíti a tanulót abban,hogy felismerje,mikor van szüksége információkra,képes azt megtalálni,azt szelektálni,és felhasználni.

Az IKT műveltség elsajátítása során a diákok digitális formátumú információk olvasása, megértése mellett digitális információk létrehozására és közreadására is képessé válnak.

IRODALOMRÓL MÁSKÉPP címet viselő projektünkben azt a lehetőséget kerestük a diákokkal közösen,hogy a digitális kompetencia miként segítheti az irodalomhoz és az anyanyelvhez való kapcsolódását úgy,hogy az adott  tanév adott szakaszához,a tantervhez is igazodjék

IRODALOMRÓL MÁSKÉPP projekt tevékenységei és konkrét feladatai a következők voltak:

LÉGY A KÖNYV RÉSZE! Ezzel a címmel céloztuk meg a könyvszerető,könyvtárlátogató, vagy mindezekre motiváltabbá tehető hatodikosokat,akik két-három fős csoportokat alkotva kerestek olyan könyveket ,folyóiratokat,amelyek felkeltették az érdeklődésüket, s felfedezték,mennyi hasonlóság van maguk és a könyvek borítói között.

A borítókat frappánsan úgy helyezték el, hogy a képek, a saját arcuk és a környezetük összeolvadjon.

Okostelefon használatával képet készítettek, együttműködve egymással,majd ezeket a képeket egy erre létrehozott VIBER csoportra töltötték, így minden résztvevő figyelemmel kísérhette a munkákat. Volt olyan csoport is, akik kisvideót készítettek e témában.

 BABITS KICSIT MÁSKÉPP… Nyolcadikos évfolyamban a Nyugat irodalmi folyóirat neves íróival, költőivel foglalkozunk.

Van-e lehetőség arra,hogy kicsit másképp fogalmazzuk meg ,mit is jelent számunkra Babits költői világa?

Erre a kérdésre kerestük a válaszokat,megoldásokat. A feladat az volt,hogy  az eddig megszerzett IKT műveltségi területek felhasználásával, fogalmazzák  meg a diákok , kicsit másképp, Babits költészetét.

TAGXREDO, INTERAKTÍV SZÓFELHŐ KÉSZÍTŐ PROGRAM és RAPSZÖVEGKÉNT, ZENEI HÁTTÉR SZERKESZTÉSÉVEL zseniális alkotások születtek.

 ( Tagxredo – Szalai Kristóf/ Babits: Hazám

RAP szöveg és zene – Horváth Gergő / Babits: Messze…, messze )

PORTFOLIÓ /LÉGY JÓ MINDHALÁLIG és MINDENKI  CÍMŰ FILM ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE/.

A nyolcadikos évfolyam egyik kötelező olvasmányaként jelenik meg Móricz Zsigmond regénye.

Az Oscar-díjra jelölt magyar kisfilm, (amely azóta el is nyerte ezt az elismerést), adta azt az ötletet, hogy a két, iskolai helyzeteket, interperszonális kapcsolatokat,értékrendeket ábrázoló film megtekintése után, egy olyan portfolió készüljön,mely magába foglalja az informatika órákon tanult digitális kompetenciákat, az anyanyelvi, a kommunikációs,a metakommunikációs, a kritikai gondolkodás és kreativitás, a problémamegoldó készségeket és kompetenciákat ötvöző tudást.

Kész munkák

Évfordulók
Digitális témahét /Macherné Bedőcs Rita/

Célunk, hogy azok az osztályok (évfolyamok), amelyek egyébként is foglalkoznak a 200 éve született Arany Jánossal a tanultak alapján, azok amelyek még nem, vagy éppen idén nem, azok akár az internet segítségével állítsanak össze kérdéseket a költővel kapcsolatban. Kodály Zoltán, aki 135 éve született, és 50 éve halt meg minden évfolyamon tananyag, így a tanulók róla alapvető dolgokat kell, hogy tudjanak, tehát egy alapismereteket tartalmazó tesztet, keresztrejtvényt kell, hogy tudjanak készíteni róla. Neumann János 60 éve halt meg. A hetedik, nyolcadik osztályosok tanultak már róla, így a Neumann-elvek kapcsán, vagy életével kapcsolatos adatokat gyűjtve az internetről róla is készülhet feladvány.

Megvalósítás: Az irodalom, matematika és énekórán kapott feladatot informatikaórán valósították meg a gyerekek. Papíron megtervezett betűrejtvényekkel, keresztrejtvényekkel érkeztek, és Paint, Word programban készítették el a feladványaikat. Mivel a scratch kiegészítő tananyag az informatikában, ezért azt a tanulók nem használják készség szinten. Aki a Logo programozásban ügyes, azért itt is kreativitásával tűnt ki. Készültek egészen egyszerű játékok, de született egy igazán ügyes kvíz-játék is. A tanulók XXI. századi készségei abban nyilvánultak meg, hogy facebook-on tartották a kapcsolatot, segítettek egymásnak, néha így születtek az igazán jó ötletek, amelyeket informatikaórán csak meg kellett valósítani. Főleg az 5., 6. osztályosok dolgoztak szívesen 2-3 fős csoportokban, aszerint választva ki a társakat, hogy legyen legalább egy, aki a program kezelésében ügyes.

Értékelés: Az elkészült munkák közül tanári egyetértés alapján a tartalmilag hibátlan, formailag tetszetős, kész munkákat fogadtuk el, ezek kerülnek feltöltésre az iskola honlapján.

 Kész munkák II.

Kodály Zoltán_KárolyiKristóf6.sb2
Neumann kérdésekKárolyiKristóf.sb2-es fájlok megnyitásához Scratch program szükséges amely megtalálható a fenti linken.


Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál /EYOF/ Győr 2017.

A projektünk címe: „Csanaki ifjúsági olimpia 2016” 

Program tervezet: felső tagozat

2016.11.11. péntek: a 8. évfolyam és a 7.c osztály osztályfőnökökkel együtt látogatást tesznek a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár kiállítótermébe – Könyvtárába /Győr-Vásárcsarnok mellett a Hermann O. u 22./, 2 csoportot alkotva körforgás szerűen megtekintik az olimpia történeti kiállítást. Amíg az egyik csoport a kiállító teremben van /fél óra/, addig a másik csoporttal a könyvtárban foglalkoznak.

Buszindulás 8.00 az iskola elől, program: 8.30-10.00, visszaút 10.15, érkezés az iskolába 10.45.  Buszköltség minden csoportnak a projekt költségvetéséből rendezve.

2016.11.14. hétfő: az 5. évfolyam és a 6.c osztály osztályfőnökökkel együtt  látogatást tesznek a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár kiállítótermébe – Könyvtárába, 3 csoportot alkotva körforgás szerűen megtekintik az olimpia történeti kiállítást. Amíg az egyik csoport a kiállító teremben van /fél óra/, addig a másik 2 csoporttal a könyvtárban foglalkoznak.

Buszindulás 8.00 az iskola elől, program: 8.30-10.00, visszaút 10.15, érkezés az iskolába 10.45.

2016.11.14. hétfő 9.00 a program hivatalos megnyitója az iskola aulájában a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum által hozott molinók, zászlók előtt. A projektet megnyitja: Szilbekné Cseh Györgyi igazgatónő. Díszvendég Földingné Nagy Judit olimpikon atléta, aki utána a 15-ös teremben élménybeszámolót tart.

A megnyitón és az élménybeszámolón 6.a-6.b.-7.a-7.b-7.c.-8.a-8.b-8.c osztályok 5 fővel képviseltetik magukat: a testnevelők javaslata alapján az osztályfőnök dönt.

2016.11.15. kedd: a 6.a, 6.b, 7.a, 7.b  osztályok osztályfőnökökkel együtt látogatást tesznek a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár kiállítótermébe – Könyvtárába, 3 csoportot alkotva körforgás szerűen megtekintik az olimpia történeti kiállítást. Amíg az egyik csoport a kiállító teremben van /fél óra/, addig a másik 2 csoporttal a könyvtárban foglalkoznak.

Buszindulás 8.00 az iskola elől, program: 8.30-10.00, visszaút 10.15, érkezés az iskolába 10.45.

2016.11.16. szerda: az egész felső tagozat látogatást tesz a gyirmóti Alcufer Stadionba.

Gyülekező az iskola területén sportruházatban. 8.00-kor indulás gyalog Gyirmótra. Mindenki hozza magával a felvonuláshoz szükséges kellékeket. Érkezés Gyirmótra 8.30-8.45, felkészülés a felvonulásra a sportegyesület által biztosított öltözőkben /6 drb/.

9.30 „Csanaki ifjúsági olimpia 2016” megnyitója. A játékokat megnyitja: Szilbekné Cseh Györgyi igazgatónő és Szabó Jenő képviselő úr. Díszvendég: Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó. Tulajdonosok: Horváth testvérek meghívása.

Az osztályok az 5.a-val kezdve a 8.c-vel bezárólag felvonulnak az adott országra jellemző zenére az előre elkészített zászlókkal, plakátokkal, nevezetességekkel. A szülők a lelátón helyet foglalhatnak.

10.15 kivonulás, előkészülés a versenyekre.

10.30 – 13.00 „ A csanaki olimpiai játékok” tízpróba döntői.

Itt már csak azok a gyerekek versenyeznek, akik előzetes versenyeken a legügyesebbek voltak. Kiegészítő verseny: idő függvényében az osztályok közötti kötélhúzó verseny. A többi tanuló korláton kívül helyezkedik el, szurkol, nézi a versenyeket. Közben a büfében lehet fogyasztani /zsebpénz!/, mosdók nyitva lesznek. Védőnőnek biztosítva lesz egy helyiség az esetleges balesetek ellátására.

13.00 után elvonulás, visszaút az iskolába, ebéd, tanulószoba, hazamenetel.

2016.11.17. 12.00 „Csanaki ifjúsági olimpia 2016” program zárása az iskola tornatermében, oklevelek, érmek átadása. Díszvendég: Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó.

Állandó programok hét közben: a kiállítás megtekintése az aulában, szövegértés feladatok, olimpiatörténeti totó megfejtése, sportversenyek testnevelés órán, rajzverseny. Felkészülés az osztályok által képviselt országok hagyományaiból, nevezetességeiből.

Győr, 2016. 11. 02.

Nagy Tamás
A Projekt Szakmai Vezetője


Határtalanul

Nagy örömmel tájékoztatunk minden petőfis diákot, szülőt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul pályázati felhívásra benyújtott GÖMÖR SZÉPSÉGEI pályázatunk támogatásban részesül. Így 40 petőfis diák a hetedik évfolyamról 2016. március 21-24-ig terjedő időszakban négy napos határon túli kiránduláson vehet részt.

Úti célunk: a Felvidék

Komarno – Duna meneti Múzeum

 • Mikszátfalva
 • Kékkő
 • Rimaszombat Petőfi nyomában
 • Besztercebánya
 • Selmecbánya
 • Körmöcbánya
 • Losonc
 • Nyitra

Cél: A határon túli magyarság történelmi, kulturális örökségének megismerése. A nemzeti összetartozás érzésének kialakítása
Egy magyar tanítási nyelvű iskolával való találkozás – kölcsönös bemutatkozás.
A pályázat megvalósításával kapcsolatos eseményekről a honlapon folyamatosan tájékoztatót adunk.

Szilbekné Cseh Györgyi
intézményveezető


Múzsák Hete :

 • 2017. november 13-17. Győr Megyei Jogú Város szakmai programjára kiírt pályázat anyagi támogatásából valósul meg. Elnyert forrás 210000 Ft.
  • November 10. Kézműves nap
  • November 13. A Magyar Nyelv Napja
  • November 14. Révszínház előadása
  • November 15. Kiállítás megnyitó
  • November 17. Magyar Történelem 3D moz

Határtalanul kirándulás

  • Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megvalósuló pályázat

  • 40 tanuló + kísérők (tanulónként 60000 Ft

  • Előzetes szülői értekezlet 2017. november 27.

  • Előkészítő óra

  • A kirándulás lebonyolítása 2018. május 9-12. terjedő időszakban.

  • Útvonal: Nagykároly – Koltó – Nagybánya – Máramarossziget – Sződemeter – Zsibó – Zilah – Nagyszalonta – Nagyvárad

  • A kirándulás után 45 napon belül a szakmai beszámoló elkészítése az emet.gov.hu felületen.

  • Témanap tartása a kirándulásról az iskola többi tanulójának

  • Felelősök: Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezető, Bősze Levente


 • Természettudományi szaktanterem

  • Győri Tankerületi Központ pályázata
  • Konzorcium részeként az EFOP 4.1.3. pályázat keretében valósul meg.
  • Akadálymentesítés és szaktanterem
  • Elnyert összeg 20-22 millió Ft

 

Visits: 269 | Total: 37610