Ifjúságért Alapítvány

Tisztelt Szülők, Nagyszülők, volt ménfőcsanaki diákok, lakosok!

Az iskolánkban, – azaz a Győr-Ménfőcsanak, Kisdobos út 1. sz. alatt – működő „Ifjúságért” Alapítvány célja a nevelés oktatás és a képességfejlesztés segítése, diákjaink részére pályázatok kiírása, kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységük esetén teljesítményük díjazása, jutalmazása. Az alapítvány 1998 óta közhasznú tevékenységet is végez, 1999-től 3 tagú kuratórium vezetésével. A kuratórium tagjai: Dr. Karsay Zsófia, Pongrácz Rozália és Dobó Zsolt elnök, akik társadalmi munkában végzik feladataikat.

Alapítványunk évente általában néhány százezer Ft-al gazdálkodik, ezért csak szerényen valósíthatjuk meg az elképzeléseinket. Ebből a pénzből többek között negyedévente gyermekújságot adunk ki, speciális képességfejlesztő eszközöket, sporteszközöket vásárolunk az iskolának, táboroztatást támogatunk és a kiemelkedő eredményeket nyújtó diákokat, illetve pedagógusokat jutalmazzuk (Petőfi-díj). A 2007. évi Petőfi díjak átadására a tanévzáró ünnepségen került sor június közepén.

Az alapítvány eddigi legnagyobb „vállalkozása” a Győzelem úti kosárlabda pálya megvalósítása volt, mely 2003-ban megmozgatta a településünk apraját-nagyját. Rengeteg segítséget kaptunk a pedagógusoktól és a szülői munkaközösség vezetőjétől, akik odaadóan árulták a „pálya-kavics” utalványokat és több mint 100 adomány-kérő levelet küldtek ki vállalatoknak és vállalkozóknak. A „gyűjtés” eredménye több mint 1,5 millió forint volt. Ezt most újra megköszönöm településünk lakóinak és vállalkozóinak. Sajnos újabb ilyen nagyszabású akcióra kevés az energiánk és a lelkes segítőnk, de azóta is szívesen emlékezik vissza minden résztvevő a közös munkára.

Azóta nem kerestük újabb adomány-kérő levelekkel a környék vállalkozóit. Minden évben az SZJA 1%-nak adományozását kérjük csak, amelyből minden évben egyre kevesebbet kapunk. 2001-ben még több mint 500 ezer forint érkezett a számlánkra, 2005-ben már csak 87.551 forint, majd 2006-ban 246.986 Ft. Ezzel nem a támogatóinkkal szembeni elégedetlenséget szeretném hangsúlyozni, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy az alapítvány egyre kevesebb pénzzel tud gazdálkodni, illetve a hullámzó bevételek miatt kevésbé tudunk előre tervezni. Mi minden forintnak ugyan úgy örülünk, de ha nincs, akkor mi sem tudjuk az alapítvány céljait megvalósítani. Kérem ezért a tisztelt olvasókat, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal, munkánkkal idén is alapítványunkat támogassák az SZJA 1%-nak adományozásával.

Nevünk: IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY, adószámunk: 19115865-1-08

Természetesen az alapítványt közvetlen befizetéssel is támogathatják a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra: 59200037-15302700 (például a ménfőcsanaki kirendeltségen).

Támogatását, segítségét előre is köszönjük!
Dobó Zsolt
Az „Ifjúságért” Alapítvány kuratóriumának nevében

Felhívás Petőfi-díj javaslattételére

A Petőfi Sándor Általános Iskola Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma az alábbiakban fogalmazza meg a Petőfi-díj felterjesztésének eljárásrendjét.

A javaslattétel menete diákok esetében:Az osztályfőnökök tehetnek írásos javaslatot a 3-8. osztály egy-egy tanulójára: 1 alsó tagozatos és 2 felső tagozatos. Az osztályfőnökök megbeszélhetik az osztállyal és közösen terjeszthetik fel a tanulót a díjra. Az osztályfőnök rövid laudációt (dicséretet) ír a javasolt tanulóról. Javaslatot lehet tenni arra a tanulóra aki:

legalább jeles tanuló

tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtott

sokat tett az iskola hírnevének öregbítéséért

közösségi munkája kiemelkedő

magatartása példaértékű

 

A javaslattétel menete pedagógusok esetében:

Javaslatot lehet tenni arra a pedagógusra aki:

A tantestület tagjai tehetnek javaslatot a pedagógus (1 alsó tagozatos és 1 felső tagozatos) személyére. A javaslattétel után a három legtöbb szavazatot kapott pedagógus között az iskola Diákönkormányzata sorrendet állít fel. A Diákönkormányzatot segítő pedagógus a Kuratóriumi ülésen képviseli a diákokat, és ott egy-egy szavazattal rendelkezik.

legalább 5 éve az iskolában tanít

magas színvonalú pedagógiai, nevelő munkát végez

tanulói kimagasló teljesítményt nyújtanak a tanulmányi versenyeken

sokat tett az iskola hírnevének öregbítéséért

sokat tett az iskola közösségépítő munkájáért

az elmúlt 3 évben nem részesült Petőfi-díjbanAz osztályfőnökök javaslataikat Az Ifjúságért Alapítvány Kuratóriumi elnökének

A díjazottak tárgyjutalmat és elismerő oklevelet kapnak.

Győr, dátum

A kuratórium tagjai:

Szilbekné Cseh Györgyi                                                  Horváthné Borsodi Mónika

elnök                                                                                     tag

 

Figula Anikó                                                                        Tóth Mónika

tag                                                                                       tag

 

A Petőfi-díjak átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.

A beérkezett javaslatok alapján a Kuratórium dönt a Petőfi-díjak odaítéléséről.

A tantestület tagjai a tanári szobákban kihelyezett szavazóládákba helyezzék el a javasolt pedagógus nevét.

( Szilbekné Cseh Györgyi igazgató ) nyújtják be.