Ifjúságért Alapítvány

Tisztelt Szülők, Nagyszülők, volt ménfőcsanaki diákok, lakosok!

Az iskolánkban, – azaz a Győr-Ménfőcsanak, Kisdobos út 1. sz. alatt – működő „Ifjúságért” Alapítvány célja a nevelés oktatás és a képességfejlesztés segítése, diákjaink részére pályázatok kiírása, kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységük esetén teljesítményük díjazása, jutalmazása.  A kuratórium tagjai: Horváthné Borsodi Mónika, Iváncza Adrienn és Szilbekné Cseh Györgyi elnök, akik társadalmi munkában végzik feladataikat.

Alapítványunk évente általában néhány százezer Ft-al gazdálkodik, ezért csak szerényen valósíthatjuk meg az elképzeléseinket. Ebből a pénzből többek között negyedévente gyermekújságot adunk ki, speciális képességfejlesztő eszközöket, sporteszközöket vásárolunk az iskolának, táboroztatást támogatunk és a kiemelkedő eredményeket nyújtó diákokat, illetve pedagógusokat jutalmazzuk (Petőfi-díj).

Nevünk: IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY, adószámunk: 19115865-1-08

Természetesen az alapítványt közvetlen befizetéssel is támogathatják a OTP Banknál vezetett számlánkra: 59200037-15302700

Támogatását, segítségét előre is köszönjük!

Az „Ifjúságért” Alapítvány kuratóriumának nevében

Felhívás Petőfi-díj javaslattételére

A Petőfi Sándor Általános Iskola Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma az alábbiakban fogalmazza meg a Petőfi-díj felterjesztésének eljárásrendjét.

A javaslattétel menete diákok esetében:Az osztályfőnökök tehetnek írásos javaslatot a 3-8. osztály egy-egy tanulójára: 1 alsó tagozatos és 2 felső tagozatos. Az osztályfőnökök megbeszélhetik az osztállyal és közösen terjeszthetik fel a tanulót a díjra. Az osztályfőnök rövid laudációt (dicséretet) ír a javasolt tanulóról. Javaslatot lehet tenni arra a tanulóra aki:

legalább jeles tanuló

tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtott

sokat tett az iskola hírnevének öregbítéséért

közösségi munkája kiemelkedő

magatartása példaértékű

 

A javaslattétel menete pedagógusok esetében:

Javaslatot lehet tenni arra a pedagógusra aki:

A tantestület tagjai tehetnek javaslatot a pedagógus (1 alsó tagozatos és 1 felső tagozatos) személyére. A javaslattétel után a három legtöbb szavazatot kapott pedagógus között az iskola Diákönkormányzata sorrendet állít fel. A Diákönkormányzatot segítő pedagógus a Kuratóriumi ülésen képviseli a diákokat, és ott egy-egy szavazattal rendelkezik.

legalább 5 éve az iskolában tanít

magas színvonalú pedagógiai, nevelő munkát végez

tanulói kimagasló teljesítményt nyújtanak a tanulmányi versenyeken

sokat tett az iskola hírnevének öregbítéséért

sokat tett az iskola közösségépítő munkájáért

az elmúlt 3 évben nem részesült Petőfi-díjbanAz osztályfőnökök javaslataikat Az Ifjúságért Alapítvány Kuratóriumi elnökének

A díjazottak tárgyjutalmat és elismerő oklevelet kapnak.

Győr, dátum

A kuratórium tagjai:

Szilbekné Cseh Györgyi                                                  Horváthné Borsodi Mónika

elnök                                                                                     tag

 

Iváncza Adrienn

tag

 

A Petőfi-díjak átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.

A beérkezett javaslatok alapján a Kuratórium dönt a Petőfi-díjak odaítéléséről.

A tantestület tagjai a tanári szobákban kihelyezett szavazóládákba helyezzék el a javasolt pedagógus nevét.

 

Az Ifjúságért Alapítvány kuratóriumának tagjaként szintén a Győri Önkormányzat támogatásával a következő beszerzéseket sikerült megvalósítani:

Pályázat: A Győr városban működő civil szervezetek támogatására: „Ifjúságért Alapítvány”

Év

Elnyert összeg

A pályázatból beszerzett eszközök:

2017

370 000 Ft

Projektor ACER típusú, prezenter, állványos vetítővászon és képkeretek

2018

477 520 Ft

DEVELOP Inev+227 multifunkciós készülék, fénymásoló

2019

236 875 Ft

2 hordozható mikrofon, hangfal-állvány, Roll-up

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is támogassák iskolánk tanulóit adójuk 1 %-ával.

Köszönjük!

Ifjúságért Alapítvány

Adószám: 19115865-1-08

Az előző évi bevételből az alábbiakat valósítottuk meg:

   • Csengetés újság évi 4 szám
   • Petőfi-díj, Petőfi-emlékérem
   • Győrújbaráti és BME Gyermekegyetem táborozás
   • Tehetség és Természetbúvár c. folyóiratok éves előfizetése
   • Különböző versenyek nevezési díja
   • A 2019. évi pályázati forrásból – 236875 Ft – beszerzett eszközök:
    • 2 vezeték nélküli mikrofon
    • hangfal-állvány
    • sportszerek
    • Roll-up

Célunk az alapítványi bevételből a Győzelem úti udvarunk játszótéri eszközökkel való felszerelése.

Kérjük támogassák Alapítványunkat!

Visits: 215 | Total: 37611