1. Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezető, mesterpedagógus, országos közoktatási és minősítő szakértő tanfelügyelő, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felnőttképzési menedzser egyetem
2. Pusztai Róbertné intézményvezető-helyettes, általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, pedagógus szakvizsga pedagógiai terapeuta  területen főiskola
3. Nágel Sándor intézményvezető-helyettes, számítástechnika és technika szakos általános iskolai tanár főiskola
4. Berkiné Cseh Judit Gabriella általános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus főiskola
5. Bődiné Kóbor Erika  általános iskolai tanító , könyvtár és rajz szakkollégium főiskola
6. Bögödi Judit Melinda testnevelés szakos tanár főiskola
7. Bősze Levente magyar nyelv és irodalom, történelem szakos általános iskolai tanár, okleveles magyartanár egyetem
8. Domonkosné Németh Nóra általános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségterület (jelenleg gyesen) főiskola
9. Dr.Kustosné Wulcz Gabriella  általános iskolai tanító népművelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus főiskola
10. dr. Tóthné Rácz Melinda  általános iskolai tanító, német idegen nyelv műveltség terület főiskola
11. Dr Vörös Ferencné  ének-zene és matematika szakos általános iskolai tanár, fejlesztő pedagógus, okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott pedagógus egyetem
12. Fabinyi Ferencné általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium főiskola
13. Fekete Dóra okleveles magyartanár és drámapedagógia-tanár egyetem
14. Feketéné Vida Veronika általános iskolai tanító, művelődésszervező szak főiskola
15. Hegyi Sándorné általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület (jelenleg gyesen) főiskola
16. Botóné Kulcsár Vanessza Ilona általános iskolai tanító,magyar nyelv és irodalom műveltségterület (jelenleg gyesen) főiskola
17. Imrő Fruzsina általános iskolai tanító, vizuális nevelés és angol műveltségi terület főiskola
18. Kálóczi Márta angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár egyetem
19. Kótun Viktória általános iskolai tanító, számítástechnika-oktató főiskola
20. Kovácsné Gelencsér Magdolna általános iskolai tanító népművelés szakkollégium főiskola
21. Kozicz Krisztián általános iskolai testnevelés tanár, okleveles testnevelőtanár egyetem
22. Lappints Csaba földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár főiskola
23. Molnár Virág okleveles biológiatanár, okleveles kémiatanár egyetem
25. Nagy Tamás  általános iskolai tanitó, testnevelés műveltségterület, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár főiskola
26. Nagy Zsuzsanna általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium főiskola
27. Nagyné Venesz Judit általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium főiskola
28. Pápainé Haczai Judit általános iskolaitanító, angol műveltségterület, informatika műveltségterület főiskola
29. Polgár Jánosné általános iskolai tanító, rajz szakkollégium főiskola
30. Radekné Kocsis Krisztina általános iskolai tanító ének-zene műveltségterület, matematika műveltségterület, gazdasági menedzser főiskola
31. Rokobné Morvay Diána általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület főiskola
32. Rusznyák Éva általános iskolai tanító, magyar szakkollégium, okleveles pedagógiatanár, művelődési és felnőttképzési menedzser, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető egyetem
33. Salamon Marianna általános iskolai biológia-földrajz szakos tanár főiskola
34. Sásdiné Schnur Bernadett általános iskolai tanító, magyar műveltségterület, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár főiskola
35. Selmeci Lajos üzemmérnök és műszaki tanár főiskola
36. Straubinger Zsanett általános iskolai tanító, német nyelv műveltségterület főiskola
37. Süveges Jusztínia magyar nyelv és irodalom, történelem szakos általános iskolai tanár, okleveles magyartanár, népművelő, pedagógus szakvizsga gyakorlatvezető mentor területen egyetem
38. Szukop Andrásné angol nyelv és irodalom, pedagógia szakos általános iskolai tanár, okleveles angoltanár, hitoktató egyetem
39. Timárné Takács Eszter általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógia szakos tanár főiskola
40. Tóth Katalin általános iskolai, tanító vizuális nevelés műveltségterület, pedagógus szakvizsga fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen főiskola
41. Vadné Ugrai Brigitta általános iskolai tanító, természetismeret műveltségterület, biológus főiskola
42. Vizler-Nagy Bianka okleveles magyartanár és okleveles némettanár egyetem
43. Vorigin Lászlóné  általános iskola tanító, testnevelés szakkollégium főiskola
44. Bereczki Ágnes iskolatitkár, általános iskolai tanító számítástechnika szakkollégium, számítástechnika szakos tanár főiskola
45. Törökné Humhál Roxána Kitti pedagógiai- és családsegítő munkatárs középiskola

Nevelő-oktatómunkát segítő kollégáink:

Bereczki Ágnes
– Oktató-nevelő munkát segítő iskolatitkár
– Általános iskolai tanító, számítástechnikai szakos tanár

Radicsné Forrás Mónika

Gondnok

Iskolai könyvtárosok :

Sulyok Attiláné
– Iskolai könyvtáros

Horváth Gábor
– Történelem, könyvtár szak
– Könyvtáros, hadtörténész

Visits: 2098 | Total: 37617