A Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola és a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK

 történetének legfontosabb eseményei

 

A Csanaki Katolikus Elemi Népiskola

1802– A Pannonhalmi Főapátság a község lakóinak kérésére egy tantermes iskolát épített a csanaki templom szomszédságában.

1870- A csanaki iskola második tantermének építése.

1896– A harmadik tanterem megépítése. Kiemelkedő munkát végző nevelők: Gergely Béla, Etz Irén, Kovács Lajos, Gergely Gyula, Borsa (Schutzbach) Károly és Magasi Borbála.

1870- a ménfői katolikus gyülekezet épületet vásárolt, amelyben tanítói lakást és tantermet alakítottak ki.

1890- Lebontották az elavult tantermet, helyette tágasabbat építettek.

1907- Elkészült a második tanterem is.

1943- Felépült a harmadik tanterem is. Ebből az iskolából indult és jutott el a hazai és a nemzetközi hírnévig Galgóczi Erzsébet József Attila- és Kossuth-díjas írónő, valamint Sulyok (Sklánicz) Vince költő, műfordító.

 Az intézmény kiemelkedő nevelői közé tartozott: Kovách Mihály, Szabó Kálmán, Rode Imre, Leitold Ferenc és Tóth László.

A Ménfői Evangélikus Népiskola

1858- A gyülekezet épületet vásárolt, melyben tanítói lakást és egy kisméretű tantermet alakítottak ki.

1905– Új, nagyméretű, világos tantermet épített a gyülekezet. Sokoldalú, 3 évtizedes szolgálati ideje miatt is kiemelkedett Garam János igazgató tanító, aki magas színvonalú oktatást és nevelést valósított meg.

A Ménfőcsanaki Állami Általános Iskola

1948- A község 3 felekezeti iskolájának államosítása. A tantestülethez két új tanár csatlakozott. Igazgató: Gergely Gyula. A 482 tanuló 7 tanteremben tanult, szükségtantermek, óriási zsúfoltság, szétszórtság, váltótanítás jellemző erre az időszakra.

1950- Csanakon felépült egy tanterem, de a tanítás körülményei nem javultak.

1952– A Győzelem úton felépült a 4 tantermes iskola kultúrteremmel. Itt csak a felső tagozatnak jutott hely.

1953-1964. Az intézményen belül eredményesen működött a Dolgozók Általános Iskolája esti tagozata.

1961– Napköziotthonos óvoda létesült két csoporttal.

1961-1962 Mezőgazdasági Továbbképző Iskola működött.

1963- Általános Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola indult az általános iskolával közös igazgatás alatt.

1964– Napközis terem, önálló konyha és műhelyterem létesült. Egy csoporttal bővült az óvoda.

1966- Az ígért új középiskola helyett csak három új tanterem épült a Győzelem úton. A működés feltételek elviselhetetlenek.

1970– A község, az óvoda, az iskola Győrhöz csatolása. Megszűnt a mezőgazdasági szakközépiskolai képzés.

1972– Befejeződött a gimnáziumi oktatás és ezzel Ménfőcsanakon megszűnt a középfokú képzés.

1973– Az iskola felvette Petőfi Sándor nevét a költő születésének 150. évfordulója alkalmából. A ménfőcsanaki iskolához kapcsolták a gyirmóti iskolát.

1974– Az óvoda egy újabb csoporttal bővült.

1980-Felépült a Kisdobos úti 8 tantermes, 4 szaktantermes és tornatermes iskola.

 Testnevelés tagozat indult.

 Az orvoslakást 2 csoportos óvodává építették át.

1981– Javultak a feltételek, de a széttagoltság maradt, 9 épületben folyt a közel 1000 tanuló oktatása. A Győri úti iskolát  csoportos óvodává alakították át

Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

 1988- A Bezerédj-kastély és a kápolna felújítása után az iskolából és a kerületi könyvtárból létrejött a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ.

Az általános művelődési központok szerepe, hogy óvodaként, iskolaként, könyvtárként, művelődési otthonként, sportlétesítményként komplexen a település közoktatási és közművelődési funkcióinak egészét megvalósította, a lakosság egészének alapellátását szolgálta. Egy szervezeten belül egyszerre látott el többféle funkciót.

 A kastélyban kapott elhelyezést a kb. 30 ezer kötetes könyvtár (kerületi és iskolai), 2 klubterem, népművelői szoba és egy 250 főt befogadó pince-színház. 1996-től a kápolna házasságkötő teremként is használható.

1991. május 17-én, a Múzeumi Világnapon alakították ki Ménfőcsanak híres, Kossuth-díjas írónőjének, Galgóczi Erzsébet emlékszobáját az írónő hagyatékából. A kiállításon látható az írónő dolgozószobája és az ún. parasztszobája, amelyben a paraszti élet emlékei, tárgyai találhatók. Középen elhelyezett tárlókban rövid, de termékeny évek eredménye: különféle dokumentumok, kéziratok, a megbecsülés tárgyi bizonyítékai, kitüntetések és a megjelent kötetek reprezentálják az életpályát, kiemelve az irodalmi munka főbb állomásait.

 Középen elhelyezett tárlókban rövid, de termékeny évek eredménye: különféle dokumentumok, kéziratok, a megbecsülés tárgyi bizonyítékai, kitüntetések és a megjelent kötetek reprezentálják az életpályát, kiemelve az irodalmi munka főbb állomásait.

 2000- A Ménfőcsanaki Óvoda integrálódott a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK-hoz.

 

Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola

Az utóbbi évek több szervezeti változást hoztak. 2014 szeptemberétől iskolánk önálló szervezeti egységként működik, Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola néven.
Könyvtárunk a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár intézményével és a Bezerédj Kastéllyal a továbbiakban is jó kapcsolatot tart fenn, együttműködési megállapodás keretében.

 

Kiemelkedő petőfisek

Visits: 192 | Total: 37613