Órarend
Szülőknek

Osztályfőnökök  
5.5.aNagy Tamás
5.bSimon Márta
5.cKálóczi Márta
5.dLappints Csaba
6.6.aKozicz Krisztián
6.bBősze Levente
6.cSzélesné Karácsony Ida
7.7.aDr. Vörös Ferencné
7.bBauer Ildikó
7.cSelmeci Lajos
8.8.aSüveges Jusztínia
8.bReizerné Invics Zsuzsanna
8.cJakab Lászlóné

Színház

A Pál utcai fiúk

Molnár Ferenc

Molnár Ferenc nemcsak hazánkban, de külföldön is nagyon népszerű remekművét elsőként 1907-ben a Tanulók Lapja című ifjúsági folyóirat közölte folytatásonként. A gittegylet, ez einstand vagy a grund szavak ugyanúgy fogalommá váltak, mint a karakteres emberi viselkedési formákat hordozó főhősök. Számos színpadi feldolgozás született a regényből, a győri adaptációt Kszel Attila készítette.

Arany

Kszel Attila

A magyar irodalom egyik legismertebb, legjelentősebb alakja a mű főszereplője. A szegény családba született költőt különböző életszakaszaiban láthatjuk a színpadon: a pályakezdés idején, a kiteljesedés, valamint az időskor pillanataiban. Elhangzik természetesen számos költemény is, a magánszféra és az írói ténykedés különös elegye ez az előadás.

Posonyi Takács László

Bede-Fazekas Csaba

Molnár Judit

Továbbtanulás

„Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet,
akitől csak lehet. Egyszer eljön az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak.”
(Sarah Caldwell)

 

Pályaválasztás iskolánkban

A továbbtanulás meghatározó szerepet tölt be mindenki életében.

Nyolcadik osztályos tanulóink nem kis döntés előtt állnak, amikor januárban nyilatkozniuk kell hogyan tovább. Ez az elhatározás kihat egész életükre. A felelős döntéshez figyelembe kell venni mind lehetőségeiket, mind pedig képességeiket és készségeiket.

Iskolánk minden segítséget megad ahhoz, hogy a pályaválasztás minden tanulónk számára sikeres legyen. Előkészítő foglalkozásokat tartunk 7. és 8. osztályosoknak a felvételi tantárgyakból, a szóbeli megmérettetés előtt a kulturált megjelenés és kommunikálás szabályaira is felhívjuk figyelmüket. Pontos és aktuális tájékoztatást kapnak a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. A tanulók jelentkezését, a jelentkezési lapok és adatlapok kitöltését az iskola szervezi meg, mely lapokat azután mindkét szülőnek és a tanulónak is alá kell írnia.

Novemberben Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol részletesen ismertetjük a felvételi eljárás menetét.

Az idei tanévben január 21-én kerül sor a központi írásbeli vizsgákra. Az itt kapott pontszám képviseli a felvételi összpontszám 50 %-át. A legtöbb középiskolában a másik 50 %-ot az általános iskolában elért tanulmányi eredmény adja. Bizonyos középiskolákban szóbeli felvételi vizsgát is kell tennie a tanulónak.

A gimnáziumi képzés természetesen továbbra is folytatódik.

A szakmai képzési rendszerben jelentős változások történtek a tavalyi tanévtől. A szakközépiskolai intézménytípus szakgimnáziummá alakult át. Lényeges, hogy az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés. A szakiskolai intézmények szakközépiskolává alakultak, ahol az első 3 évben szakmát szerezhetnek a diákok, majd folytathatják a tanulást ha érettségit is szeretnének. A szakképző iskolákban pályaalkalmassági és egészségügyi követelményeknek is meg kell felelni (ugyanúgy mint korábban).

A felvételi eljárásról és a továbbtanulási lehetőségekről részletesen olvashatnak az alábbi linken

„Különböző emberek különböző dolgokat végeznek sikeresen.
Mindannyian más irányba haladunk, más-más sebességgel”

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2018/19. tanévre


Középfokú felvételi eljárás

forrás: www.oktatas.hu

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során
2017. december 8.
A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Ettől eltérő esetben egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor.
OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2018/2019. tanévre
2017. december 5.
Letölthetők az „OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2018/2019. tanévre” című kiadvány országos, budapesti és megyei változatai.
A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listája, jelentkezési lap
2017. november 15.
Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listáját, valamint a jelentkezési lapokat.
KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső
2017. október 31.
Az alábbi linkeken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit, valamint kereshetnek a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények között. (A programban csak azok az intézmények szerepelnek, amelyek lezárták az intézményi adatszolgáltatást.)
Közlemény a középfokú beiskolázás tanulmányi területeinek megadásáról
2017. október 2.
A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. §-a szerint a hivatal közlemény formájában hozza nyilvánosságra az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a központi írásbeli vizsgákról
2017. szeptember 29.
A letölthető dokumentumok tájékoztató információkat tartalmaznak a középfokú beiskolázás rendjéről és a központi írásbeli vizsgákról.
Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben
2017. november 27.
Az Oktatási Hivatal kiadványa részletes tájékoztatást nyújt a középfokú felvételi eljárás rendjéről.
A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése
2017. szeptember 11.
Elérhető a középfokú felvételi eljárás teljes folyamatának időrendi áttekintése.
A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2017/2018. tanévben a tanév rendje rendelet szerint
2017. szeptember 1.
A 2017/2018-as tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet beiskolázással kapcsolatos feladatokat, határidőket tartalmazó 2. sz. melléklete letölthető az alábbi linkről.
Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak – magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól
2016. július 20.
Általános információk és témakörök a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak matematika és magyar nyelvi feladatlapjairól.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvételéről
2016. szeptember 26.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális tanulókra vonatkozó speciális eljárási szabályok, tudnivalók.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvételéről

2016. szeptember 26.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális tanulókra vonatkozó speciális eljárási szabályok, tudnivalók.
Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök
2013. október 1.
A magyar feladatlapokhoz nem használható segédeszköz, a matematikához is csak rajzeszközök.

 

2014/2015-ös tanév továbbtanulási statisztika

2014/2015  
8.a8.b
gimnázium21
szakközépiskola811
szakiskola96

 8.a8.b
1.hely1313
3.hely33
3.hely21
későbbi11

Fellebbezések:
8.a     1 tanuló      sikerült
8.b    4 tanuló      3 sikerült, 1 nem
2 tanulót nem vettek fel az általános felvételi eljárás keretében egyetlen középiskolába sem. A rendkívüli felvételi eljárás keretében nekik is sikerült bekerülni valamelyik általuk választott középiskolába.

2013/2014-es tanév továbbtanulási statisztika

2013/2014-es tanév továbbtanulási statisztika   
8.a8.bösszesen
gimnázium268
szakközépiskola13922
szakiskola448
191938
8.a8.bösszesen
I.hely131629
II.hely437
III.hely22
191938

 

 

Diákönkormányzat

Diákönkormányzat 2016/2017. tanév  

1. A diákönkormányzat célja, feladatai

Intézményünkben 1993 óta működik a diákok érdekvédelmi szervezete, a diákönkormányzat.
A diákönkormányzat létrehozása törvény által garantált jog. A közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.63.§) rögzíti a diákönkormányzat létjogosultságát. A diákönkormányzat a diákok kollektív érdekérvényesítési szervezete. Működése hozzájárul a tanulóifjúság demokratikus viselkedési kultúrájának kialakításához, gyakorolja a diákok és diákközösségek jogait, ellátja a tanulóifjúság jogainak védelmét. Tevékenységének egyik eszközeként szervezi az iskola tanulóinak közösségi életét.

Az általános iskolában az önkormányzat segítségével tanítjuk a gyerekeket ésszerűen közösségben élni és dolgozni. Az oktatási törvény a nevelő-oktató munka lényegének tekinti a tanulók demokratikus szellemben való nevelését, bevonásukat az iskolái életbe, s a tanulókat, a tanulók közösségét, a közösségek önkormányzatát jogkörökkel ruházza fel. A gyermekközösségek létrehozásának, folyamatos fejlesztésének feltétele a tanulók önkormányzatának kibontakoztatása.

 

A valódi megoldás az, ha a diákönkormányzat a demokrácia játékszabályainak, a demokratikus életformára nevelésnek válik az alapjává. Ebben a folyamatban a tanulók felelőssége nem a szabályok betartásánál kezdődik, hanem azok megfogalmazásánál (iskolai házirend). Jogköreit a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet szabályozza.

A diákönkormányzat jogosultságait a közoktatási törvény biztosítja. Ezek kollektív tanulói jogok, mert ezekkel a jogokkal a tanulók egyénileg nem élhetnek, ezeket csak közösségben gyakorolhatják.
A diákönkormányzat jogai, hatáskörei feladatokat jelölnek ki a szervezetünk számára, és ezek végrehajtásáért a diákönkormányzatnak felelősséget kell vállalnia.

A diákönkormányzat a tanulói érdekérvényesítés iskolai szerve:

 • tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed,
 • segíti a diákokat abban, hogy véleményüket az illetékes szervezetben képviselni tudják,
 • feladatai ellátásához ingyen használja az iskola helységeit, berendezéseit
 • munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti – DÖK munkáját segítő tanár
 • feladatainak finanszírozását a költségvetési törvény biztosítja, így a fenntartó az iskola költségvetésében biztosítja a diákönkormányzat működtetéséhez felhasználható forrásokat.
 • A tanulóknak azt is meg kell tanulniuk, hogy a választott képviselőik közreműködésével hozott szabályokat, határozatokat be kell tartani.

 

2. Rendezvények, iskolaújság, iskolarádió

A 2016-2017. évben is folyamatosan színesítjük az iskolai életet rendezvényeinkkel, mert a diákélet fontos részének ítéljük meg.  Így lényeges szempont a változatos közéleti tevékenység biztosítása, melynek célját mindig pontosan meg kell határozni. Felelősök nélkül a rendezvény sikere véletlenszerű, ezért a hatékonyság érdekében bevonjuk a jó szervezőkésséggel rendelkező egyéniségeket.

Iskolánk diákújsága a CSENGETÉS évente négy alkalommal jelenik meg. Az iskolaújság a tájékoztatás és a vélemények szabad kimondásának fóruma is.
A tanév során négy alkalommal jelenik meg a hírmondó.

3. A diákönkormányzat működési köre

A diákönkormányzat működését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet minden évben felülvizsgálunk, ha szükséges, módosítjuk.
A diákönkormányzat különböző fórumokból és szervekből áll. Legfőbb irányító szerve a diáktanács, amely üléseit havonta azonos időben tartja, de szükség esetén bármikor összehívható. Ebben a tanévben minden hónap első keddjén tanácskozunk. Zártkörű. Tagjai: minden osztályt 2 tanuló képvisel, akik bármikor, az osztályközösség döntése alapján visszahívhatók.
A diákönkormányzat legfőbb szerve és fóruma a diákközgyűlés, melyet évente kétszer ( ősszel és tavasszal ) hívunk össze.

 

A diákönkormányzat vezetősége:

Diáktanács elnöke:                Dávid Marcell
DT elnökhelyettes:               Ferenczy Fruzsina
DÖK munkáját segítő tanár:    Bősze Levente

 

4. A diákönkormányzat 2016/2017. tanév programja havi bontásban

Szeptember

 • A diáktanács újjá alakulása, tagok, tisztségviselők megválasztása.
 • Az iskolaév programjainak megtervezése – ötletek, javaslatok összegyűjtése.
 • Az éves munkaterv elkészítése.

Október

 • Az őszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
 • Megemlékezés az aradi vértanúkról – ünnepi műsor az iskolarádióban Felelős: Bősze Levente
 • Bekapcsolódunk a könyvtári hét rendezvénysorozatába. Felelős: magyar szakos tanárok
 • Megemlékezés 1956-os forradalom eseményeiről, ünnepi műsor készítése. 8. osztály

November

 • Készülődés a Mikulásra, adventre, melyet osztályközösségekben ünnepelünk.

December

 • az alsós osztályok Mikuláscsomagjainak elkészítése, átadása
 • Osztály klubdélutánok: Mikulás vagy karácsony várás.
 • Karácsonyi díszbe öltöztetjük az iskolánkat – osztálytermek, folyosó dekorálása.

Január

 • Téli túrák, szánkózás, síelés, hócsaták. Felelős: osztályfőnökök
 • Megfelelő időjárás esetén hó-szobrász verseny. Felelős: rajztanárok
 • Készülődés a farsangra. Felelős: Bősze Levente
 • A farsangi karnevál megszervezése, lebonyolítása
 • jelmezverseny
 • osztályok tréfás bemutatkozása
 • tombola, zsákbamacska
 • Farsangi vigadalom

Felelős: Bősze Levente

Február –  Március

 • Ünnepi hét – Petőfi-hét, koszorúzás
 • Vetélkedők, pályázatok Petőfi életéről, költészetéről

Április

 • Tavaszi túrák gyalogosan és kerékpárral.
 • Osztálykirándulások szervezése.

Május –Június

 • a tavaszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
 • Gyermeknap: programja a diáktanács döntése alapján. Felelős : Bősze Levente
 • Készülődés a nyolcadik osztályosok búcsúztatására. Felelős: a 7. osztályok
 • Ballagás: búcsú a nyolcadikosoktól
 • Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
 • A diákönkormányzatban kiemelkedő munkát végzők jutalmazása. Felelős: Bősze Levente
 • Tanulmányi kirándulások lebonyolítása
 • Nyári táborok szervezése.

 

Bősze Levente
A DÖK munkáját
segítő tanár

Győr, 2016. szeptember 14.

Sportélet

Sportélet a felső tagozaton

Az Iskolai Sportkör tevékenységének bemutatása

A testnevelés órákat kiegészítve évek óta működik az iskolánkban a délutáni sportolási lehetőségeket kínáló sportkörök. Célja a szabadidő hasznos eltöltése, a sportági alapismeretek fejlesztése, versenyekre való felkészítés, egészséges életmódra nevelés, csapatszellem erősítése, egymáshoz való sportszerűség elmélyítése.
Iskolánkban a következő sportágakban van lehetőségük a diákjainknak részt venni: atlétika, röplabda, kézilabda, kosárlabda, alsós és felsős labdarúgás, játékos sport.
2014-ben elkészült a Bezerédj kastély parkjában a rekortán borítású futópálya, amely sokban segíti a gyerekek állóképességének javítását. Enyhébb időjárási körülmények között is gyakran látogatjuk alsós és felsős tagozatból egyaránt. A futás népszerűsítésére szolgáló őszi Arrabona futóversenyen évek óta nagy létszámmal részt veszünk a szülőkkel együtt. Kiemelkedő esemény a saját szervezésű hagyományos Petőfi – futóverseny, ahol a környékbeli iskolák is nagy létszámmal részt vesznek. A tavasz másik nagy rendezvénye az Alcufer cég által rendezett és támogatott gyirmóti Duatlon verseny, ahol a tanulók több korosztályban versenyeznek egymással. A város és a Magyar Diákolimpia Szövetség által szervezett atlétika versenyeknek / mezei futóverseny, egyéni és csapatbajnokság/ is részt vevői vagyunk . Az eredményeink azt igazolják, hogy a tanulóink között több tehetség is található.

   A labdajátékok is nagy népszerűségnek örvendenek iskolánkban. Röplabda sportágban részt veszünk a város által szervezett bajnokságokban fiú és lány kategóriákban is. Tagjai vagyunk a Magyar Labdarúgó Szövetség keretein belül működő Bozsik – programnak, ahol a tanév folyamán több alkalommal játszunk mérkőzéseket. A legtehetségesebb focisták igazolt versenyzői a Ménfőcsanaki SE, a Győri Gyirmót FC és a ETO FC csapatainak.
Bízunk abban, hogy a helyi önkormányzat és sportegyesület, iskola vezetése, szülők támogatásával továbbra is sikeren tudjuk folytatni munkánkat.

Köszönettel: Testnevelők