• Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképesítése

  • Nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége.

  • Országos mérési- értékelési eredmények

  • Beiskolázási adatok

  • Lemorzsolódási adatok

  • Szakkörök

  • Hétvégi házi feladatok szabályozása

  • Az iskolai tanév heti rendje

  • Iskolai osztályok száma

  • Továbbtanulóink száma